Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 543557
Title Houtopstanden in de wet : Naar een PEFC-isering van het Nederlandse bosrecht?
Author(s) Kistenkas, F.H.
Source Vakblad Natuur Bos Landschap 15 (2018)144. - ISSN 1572-7610 - p. 24 - 25.
Department(s) Regional Development and Spatial Use
WASS
Publication type Article in professional journal
Publication year 2018
About Het bosrecht is elders in de wereld een erkend en belangrijk rechtsgebied met eigen wetgeving, rechtspraak, leerstoelen, verplichte vakken op de rechtenfaculteiten en kasten vol rechtsliteratuur. In sommige landen staan zelfs bosregels in de grondwet. Zo niet in Nederland waar we het moeten doen met een piepklein, kwantitatief hoofdstukje in de Wet natuurbescherming. Maar de certificeringsstandaarden PEFC en FSC kunnen wel een soort gedragscodes worden voor deze wet. En dan regelen we als sector zelf onze boswetgeving.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.