Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 544213
Title Legislation and research related to odour problems due to intensive livestock operations in the Netherlands
Author(s) Klarenbeek, J.V.; Jongebreur, A.A.; Scheltinga, H.M.J.
Source Wageningen : IMAG (Research report / Institute of Agricultural Engineering no. 80-4) - 9
Department(s) Institute of Agricultural and Environmental Engineering
Publication type Research report
Publication year 1980
Keyword(s) lucht - luchtverontreiniging - huisvesting, dieren - milieuwetgeving - milieubeleid - overheidsbeleid - gezondheid - hygiëne - intensieve landbouw - nederland - platteland - bodemverontreiniging - waterverontreiniging - air - air pollution - animal housing - environmental legislation - environmental policy - government policy - health - hygiene - intensive farming - netherlands - rural areas - soil pollution - water pollution
Abstract Richtlijnen voor de vereiste minimum afstanden tussen veehouderijbedrijven en niet-landbouw huizen, zijn een nuttig middel tegen overlastproblemen door reuk. De meest belangrijke systemen voor de behandeling van kippemest werden bekeken in een onderzoeksprogramma naar de geursterkte van de ventilatielucht van hokken voor legkippen. Hierbij werden heel verschillende uitkomsten gevonden. De mate van reukoverdracht van de verschillende mestsoortsystemen is berekend en vergeleken met de richtlijnen
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.