Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 544253
Title Bodemleven stimuleren : Column
Author(s) Bloem, J.
Source Grond! (2018)3.
Department(s) Animal Ecology
PE&RC
Publication type Non-refereed article in scientific journal
Publication year 2018
Abstract In een theelepeltje zwarte grond zitten al miljoenen micro-organismen die goed zijn aangepast aan de plaatselijke omstandigheden. Soms is het feest en is er eten genoeg. Maar meestal hebben de micro-organismen honger. Gekweekte bacteriën daarentegen, zijn al vetgemest en lopen grote kans om meteen opgegeten te worden of te verhongeren. Ondanks enthousiaste praktijkprojecten met toevoegingen van micro-organismen aan bodem, mest en compost of bokashi, wordt er nauwelijks onderzoek gedaan naar de effectiviteit van deze micro-organismen. En als er al onderzoek is, dat ook nog eens gepubliceerd is in de wetenschappelijke literatuur, dan laat het zien dat het toevoegen van micro-organismen niet effectief is. Gezien de urgentie van het optimaal benutten van natuurlijke processen, zou het beter zijn om zich, met alle goede bedoelingen, niet te laten leiden door mythen. In plaats van micro-organismen toevoegen kun je beter het bodemleven wat je al hebt proberen te behouden en te stimuleren. Door het gebruik van organische mest bijvoorbeeld. Maar ook door drijfmest te combineren met compost. Door hoge pieken van minerale stikstof en fosfaat te vermijden. Door groenbemesters te telen en de bodem bedekt te houden. Door de bodemstructuur te sparen. En last, but not least, door gereduceerde grondbewerking. Daarmee stimuleer je de opbouw van organische stof in de grond écht. En daarmee dus ook het bodemleven.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.