Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 544258
Title Groen in de stad : Luchtkwaliteit
Author(s) Hiemstra, J.A.
Source Wageningen University & Research - 6 p.
Department(s) OT Team Fruit-Bomen
Publication type Brochure
Publication year 2018
Keyword(s) greening - plantations - air quality - water harvesting - health - environment - climate
Categories Urban Society
About Alle groen draagt bij aan het wegvangen van verontreinigingen in de lucht. Het effect hiervan op de lokale concentraties is echter beperkt waardoor aanleg van groen in de stad niet de oplossing is voor lokale luchtkwaliteit problemen. Wel kan groen gebruikt worden om kwetsbare gebieden af te schermen van emissiebronnen en draagt het totale groen in de stad bij aan de verbetering van de luchtkwaliteit op regionaal niveau. Daarom en vanwege de baten van groen op veel andere terreinen zoals beperking van de opwarming in de stad, verbeteren van de waterhuishouding en ondersteunen van de biodiversiteit, en daarnaast meer algemeen de gezondheid en het welzijn van de bewoners, is een zo hoog mogelijk percentage groen in de stad gewenst. Deze factsheet geeft een overzicht van de baten van het groen in de stad op het gebied van luchtkwaliteit en de mechanismen daarachter. Daarnaast biedt het door middel van voorbeelden en aanbevelingen handvatten voor een betere benutting van groen voor dit doel.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.