Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 544270
Title Groen in de stad : Waterhuishouding
Author(s) Hiemstra, J.A.
Source Wageningen University & Research - 6 p.
Department(s) OT Team Fruit-Bomen
Publication type Brochure
Publication year 2018
Keyword(s) greening - water harvesting - biodiversity - climate - plantations - air quality - drought - health - well-being
Categories Urban Society
About Voldoende en goed functionerend groen is essentieel voor de leefbaarheid in de stad. Indien op de juiste manier aangelegd en onderhouden, kan het een belangrijke bijdrage leveren aan de waterhuishouding in het stedelijk gebied en daarmee aan de klimaat-bestendigheid van de stad. Daarnaast levert groen in de stad baten op veel andere terreinen zoals beperking van de opwarming in de stad, ondersteunen van de biodiversiteit, verbeteren van de luchtkwaliteit, en meer algemeen de gezondheid en het welzijn van de bewoners. De klimaatscenario’s van het KNMI voorspellen voor de nabije toekomst naast stijgende temperaturen en langere droogteperiodes vooral ook een toename van piekneerslagen, zowel wat betreft frequentie als intensiteit daarvan. Deze factsheet geeft een overzicht van de baten van het groen in de stad op het gebied van de waterhuishouding en de mechanismen daarachter. Daarnaast biedt het door middel van voorbeelden en aanbevelingen handvatten voor een betere benutting van groen voor dit doel.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.