Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 544593
Title Mogelijkheid vaststellen emissies biologische pluimveehouderij : deskstudie naar de mogelijkheden om de emissiefactoren vast te stellen van biologisch gehouden pluimvee op basis van beschikbare informatie
Author(s) Ellen, H.H.; Aarnink, A.J.A.; Ogink, N.W.M.
Source Wageningen : Wageningen Livestock Research (Wageningen Livestock Research rapport 1119) - 27
Department(s) Livestock & Environment
WIAS
Publication type Research report
Publication year 2018
Abstract Op basis van beschikbare kennis en literatuur zijn de effecten van verschillen tussen biologisch en regulier gehouden leghennen op de emissies van ammoniak, geur en fijnstof (PM10) kwalitatief beschreven. Aanvullend daarop is gekeken of emissiefactoren kunnen worden vastgesteld op basis van de beschikbare kennis en informatie. Conclusie is dat (aanvullende) metingen nodig zijn. Hiervoor is een aanzet voor een meetplan opgesteld.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.