Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 545431
Title Determinatiecursus Nematoden : uniek in de wereld
Author(s) Willemen, Doriet
Source Gewasbescherming 49 (2018)4/5/6. - ISSN 0166-6495 - p. 146 - 148.
Department(s) Laboratory of Phytopathology
Publication type Article in professional journal
Publication year 2018
About Er zijn zeer veel verschillende soorten nematoden en ze komen wereldwijd op zeer uiteenlopende plaatsen voor: in grond, in water, in dieren en in planten. Een juiste identificatie van plantenparasitaire nematoden is van groot belang bij het nemen van gewasbeschermingsmaatregelen. Daarnaast biedt de nematodenpopulatie in de bodem een schat aan informatie voor onder andere ecologen, gewasbeschermers en milieudeskundigen. Voor deze onderzoekers is kennis van de basistechnieken in nematodenonderzoek en een zekere taxonomische kennis van nematoden onontbeerlijk om betrouwbare onderzoeksresultaten te krijgen.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.