Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 545511
Title Bodemvochtgehalte sensoren voor watermanagement in grondteelten : Onderzoek naar de mogelijkheid om via bodemvochtsensoren onder de bewortelde zone uitspoeling te kunnen meten of te signaleren
Author(s) Voogt, W.; Balendonck, J.; Winkel, A. van
Source Bleiswijk : Wageningen Plant Research, Business unit Glastuinbouw (Rapport WPR 715) - 44 p.
Department(s) GTB Gewasgez. Bodem en Water
GTB Tuinbouw Technologie
Publication type Research report
Publication year 2018
Abstract Onderzoek is gedaan naar de toepassing van vochtsensoren in het watermanagement bij grondgebonden teelten, met name om uitspoeling te kunnen signaleren en te voorkomen. Voor de toepassing is de DACOM Sensetion, met sensoren op 15, 20 en een diepe sensor op 60 cm gekozen. Het meetsignaal bleek niet direct bruikbaar, hiervoor is een kalibratiemethode ontwikkeld. Bij de praktijktesten bij diverse teelten bleek dat een patroon van water alleen in de bovenste twee sensoren kon worden gevolgd. De diep sensor bleek ongevoelig voor veranderingen, ook niet als er werkelijk uitspoeling werd gemeten in situaties waar een lysimeter aanwezigwas.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.