Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 545517
Title Hoeveel wild kan een terrein verdragen?
Author(s) Ouden, J. den; Leidekker, Jakob
Source Vakblad Natuur Bos Landschap 15 (2018)149. - ISSN 1572-7610 - p. 28 - 31.
Department(s) PE&RC
Forest Ecology and Forest Management
Publication type Article in professional journal
Publication year 2018
About Het Nationale Park De Hoge Veluwe (‘het Park’) is een 5.400 ha groot natuurgebied dat voor ongeveer zestig procent uit bos en veertig procent uit open landschappen bestaat op overwegend arme en droge zandgronden. Het beheer van het Park richt zich vooral op het behouden en versterken van de voorkomende bijzondere en zeldzame soorten. Daarnaast is er veel aandacht voor recreatie, cultuurhistorie en bosbouw. In dit artikel bespreken we de relatie tussen het realiseren van terreindoelen en het beheer van de aanwezige populaties grote hoefdieren.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.