Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 546463
Title Bepaling van het aantal nesten en het uitvliegsucces van Grote Sterns op Texel met behulp van een drone
Author(s) Spaans, B.; Leopold, M.F.; Plomp, M.
Source Limosa 91 (2018)1. - ISSN 0024-3620 - p. 30 - 37.
Department(s) Onderzoeksformatie
Livestock & Environment
Publication type Article in professional journal
Publication year 2018
Abstract Sinds 1997 broedt de Grote Stern weer op Texel en sinds 2010 met duizenden paren. De hoge dichtheid aan broedende vogels in de kolonies, in combinatie met de eventueel aanwezige vegetatie, maken het lastig het aantal broedende vogels van een afstand nauwkeurig te tellen. Bezoek aan de kolonie om de nesten te tellen heeft echter langdurige verstoring tot gevolg en wordt door de beheerders niet toegestaan. Daarom rees bij ons de vraag: kunnen we met een drone opnames van boven maken teneinde de broedende vogels te tellen? Het vliegen met een drone bleek de sterns niet te verstoren en maakte zeer nauwkeurige nesttellingen mogelijk. Omdat de bijna vliegvlugge jonge sterns goed te herkennen zijn op de drone-opnames, kon later in het seizoen ook het uitvliegsucces worden bepaald.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.