Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 546948
Title Voortgang realisatie natuurnetwerk : technische achtergronden bij de digitale Balans van de Leefomgeving 2018
Author(s) Sanders, M.E.
Source Wageningen : Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu (WOt-technical report 135) - 38
Department(s) Biodiversity and Policy
Publication type Research report
Publication year 2018
Abstract Om de achteruitgang in biodiversiteit en het areaal natuur te stoppen en weer te herstellen, werkt de overheid met haar partners in Nederland aan de realisatie van een samenhangend netwerk van bestaande en nieuw te ontwikkelen grotere natuurgebieden. Het Rijk wil graag op de hoogte blijven van de vorderingen van dit beleid. Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) heeft daarom indicatoren geselecteerd die een antwoord geven op de vraag: “Wat zijn de vorderingen van het natuurbeleid, met name op het gebied van de realisatie van het natuurnetwerk?” De indicatoren zijn geactualiseerd en geanalyseerd om de voortgang van het natuurbeleid tussentijds te evalueren. Dit rapport beschrijft de resultaten van het beleid aan de hand van de indicatoren, de technische achtergronden van de gebruikte gegevens en methoden voor de actualisatie van deze indicatoren en de betrouwbaarheid en aannemelijkheid daarvan.---The Dutch government and its partners are taking measures to create a coherent network of protected areas in order to halt the decline in biodiversity and in the area of natural habitat and semi-natural habitat, and to improve the conservation status of these areas. The government wants to stay informed of the progress being made. The Netherlands Environmental Assessment Agency (PBL) has selected indicators that should provide answers to the question: ‘What progress is being made with the measures being taken to establish the national ecological network?’ The selected indicators have been updated and analysed in order to assess this progress. This report describes the results of the policy measures taken on the basis of the indicators, the technical background of the data used, the methods used to bring these indicators up to date, and the reliability and plausibility of the results.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.