Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 547034
Title Ontwikkeling van een concept voor de bepaling van de gezondheidsstatus van vleeskuikens (onderdeel 1)
Author(s) Emous, R.A. van; Riel, J. van; Veldkamp, T.; Wikselaar, P. van; Meulen, J. van der; Jansman, A.J.M.
Source Wageningen : Wageningen Livestock Research (Wageningen Livestock Research rapport 1137) - 18
Department(s) Animal Nutrition
Animal Health & Welfare
V&H Veiligheid en Milieu
WIAS
Publication type Research report
Publication year 2018
Abstract In dit rapport worden de resultaten gepresenteerd van de ontwikkeling van een concept voor de bepaling van de gezondheidsstatus van vleeskuikens op bedrijfsniveau. Het doel van het onderzoek was om na te gaan in welke mate de variatie in technische resultaten van koppels dieren wordt beïnvloed door effecten op bedrijfsniveau of de variatie is toe te schrijven aan andere effecten, niet gerelateerd aan effecten op bedrijfsniveau (koppelniveau). Dit onderzoek is uitgevoerd door Wageningen Livestock Research, in het kader van de PPS ‘Breed&Feed4Food’ (AF-14215), medegefinancierd door het Ministerie van LNV (BO-47-001-008) en door de Vereniging Diervoederonderzoek Nederland (VDN). Uit het onderzoek blijkt dat er een belangrijk bedrijfseffect is op de technische resultaten van vleeskuikens. Dit betekent dat er voldoende aanleiding is om voor een concept voor categorisering van de gezondheidsstatus van vleeskuikens uit te gaan van een indeling op bedrijfsniveau.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.