Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 547083
Title Vermaatschappelijking van natuur in onderzoek : overzicht van de kennisontwikkeling bij Wageningen Universiteit en Research, 2014-2018
Author(s) Mattijssen, Thomas; Kamphorst, Dana
Source Wageningen : Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu (WOt-paper 48) - 12
Department(s) Green Economy and Landuse
WASS
Regional Development and Spatial Use
Publication type Research report
Publication year 2018
Abstract Vermaatschappelijking van natuur is al een aantal jaren een centraal thema in het natuurbeleid. Overheden hebben de wens om de actieve betrokkenheid van burgers en bedrijven bij de natuur te vergroten. Ook vanuit de samenleving zelf ontstaan er vele initiatieven rondom natuur en landschap. De aandacht voor vermaatschappelijking van natuur is ook terug te zien in het onderzoek dat de afgelopen jaren bij Wageningen University & Research (WUR) is uitgevoerd. Een groot aantal studies bestudeert hoe vermaatschappelijking beleidsmatig kan worden vormgegeven en hoe maatschappelijke actoren in de praktijk met de natuur omgaan. Op basis van een analyse van 53 bij de WUR uitgevoerde studies rondom vermaatschappelijking van natuur in de periode 2014 - 2018 beschrijven we in deze paper de stand van zaken in het onderzoek.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.