Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 547338
Title Monitoringsrapportage : HPZ innovatieproject, groeidocument v0.1
Author(s) Bodde, W.; Groot, A.V. de; Smits, N.A.C.; Huiskes, H.P.J.; Vries, D. de; Kuiters, A.T.; Leenders, J.; Brandenburg, P.; Wittebrood, Marloes; Goessen, Petra
Source Ecoshape - 115 p.
Department(s) Onderzoeksformatie
Vegetation, Forest and Landscape Ecology
PE&RC
Publication type Research report
Publication year 2017
About Binnen het Ecoshape innovatieproject Hondsbossche en Pettemer Zeewering (HPZ)1 wordt onderzocht welke verbeteringen mogelijk zijn in de aanleg van zandige kustversterkingen met de focus op veiligheid, ecologie en beleving. Het project richt zich daarbij specifiek op processen die boven water plaats vinden in het gebied direct aansluitend aan de oude dijk. In hoofdstuk 2 wordt de uitvoering van het monitoringprogramma beschreven. In hoofdstuk 3 worden de eerste resultaten gegeven. Waar nodig wordt een korte analyse gedaan om de kwaliteit en bruikbaarheid van de data te bepalen, en als basis voor de evaluatie van het monitoringsprogramma in hoofdstuk 4. Bijlage II bevat de beslisnotitie waarin hoogtemetingen met LiDAR, fotogrammetrie (drone) en RTK-DGPS worden vergeleken en geëvalueerd. Op basis daarvan wordt aanbevolen de hoogtemetingen met LiDAR voort te zetten.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.