Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 547339
Title Herintroductie van macrofauna: een haalbare kaart?
Author(s) Verdonschot, P.F.M.; Verdonschot, R.C.M.; Meer, Tom van der
Source Vakblad Natuur Bos Landschap (2019)151. - ISSN 1572-7610 - p. 23 - 25.
Department(s) Water and Food
WIMEK
Publication type Article in professional journal
Publication year 2019
About In maart 2014 vond in de Heelsumse beek op de Veluwe de eerste gedocumenteerde herintroductie van macrofauna in Nederland plaats. Na vooronderzoek naar onder andere de milieu- en habitateisen van de soort, de omstandigheden op de uitzetplek en de wijze van introductie, werden 2400 larven van de kokerjuffer Lepidostoma basale uitgezet. De grote vraag was hoe dit in de praktijk zou uitpakken. Kunnen de larven overleven, zich voortplanten en zich verder verspreiden? Nu, na vier jaar van monitoring, is het antwoord daarop een volmondig: “Ja!”
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.