Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 547345
Title Middelengebruik glastuinbouw 2004-2016
Author(s) Buurma, J.S.; Meer, R.W. van der; Jager, J.H.
Source Den Haag : Wageningen Economic Research (Wageningen Economic Research Notitie 2018-081a) - 11 p.
Department(s) Performance and Impact Agrosectors
Publication type Research report
Publication year 2018
About De glastuinbouw wil laten zien wat de sector in de periode 2004-2016 heeft gepresteerd op het gebied van reductie van het gewasbeschermingsmiddelengebruik. LTO Glaskracht Nederland en de Stichting Programmafonds Glastuinbouw hebben daarom aan Wageningen Economic Research opdracht gegeven om de gebruiksgegevens van chemische gewasbeschermingsmiddelen in het Bedrijveninformatienet in de jaren 2004, 2008, 2012 en 2016 samen te vatten in gemiddelden per deelsector en per hoofdgewas. In deze factsheet worden deze gemiddelden gepresenteerd. De factsheet geeft een tussenresultaat. In een volgende factsheet wordt het middelengebruik gecombineerd met milieubelastingpunten voor spuiwater (substraat) en uitspoeling (grondteelt) voor berekening van de milieubelasting op waterleven en bodemleven als gevolg van de emissie van gewasbeschermingsmiddelen vanuit de glastuinbouw.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.