Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 547346
Title Milieubelasting per eenheid product in de glastuinbouw 2004-2016
Author(s) Buurma, J.S.; Meer, R.W. van der
Source Den Haag : Wageningen Economic Research (Wageningen Economic Research Notitie 2017-081c) - 5 p.
Department(s) Performance and Impact Agrosectors
Publication type Research report
Publication year 2017
About De glastuinbouw wil laten zien welke resultaten de sector in de periode 2004-2016 heeft geboekt op het gebied van verduurzaming van het gewasbeschermingsmiddelengebruik. LTO Glaskracht Nederland en de Stichting Programmafonds Glastuinbouw hebben daarom aan Wageningen Economic Research opdracht gegeven om de milieubelasting door de emissie van chemische gewasbeschermingsmiddelen vanuit de glastuinbouw te vertalen naar milieubelasting per eenheid product. Om aansluiting te krijgen bij de tastbare werkelijkheid van de consument, is ‘eenheid product’ in deze factsheet uitgewerkt als ‘verpakkingseenheid in het winkelschap’. De beschrijving is opgebouwd uit de volgende stappen: de fysieke opbrengsten en de achterliggende databronnen van de hoofdgewassen, de omzetting van fysieke opbrengsten naar verpakkingseenheden, de specificatie van de indicator ‘milieubelasting per verpakkingseenheid’ en de uitkomsten van de indicator voor enkele belangrijke glastuinbouwproducten in 2004, 2008, 2012 en 2016.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.