Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 547532
Title Klimaat-slim bosbeheer : Klimaatreeks deel 1
Author(s) Nabuurs, G.J.; Lokin, Vincent; Hekhuis, Harrie; Briel, J. van den; Kramer, K.
Source Vakblad Natuur Bos Landschap (2018)148. - ISSN 1572-7610 - p. 14 - 17.
Department(s) PE&RC
Vegetation, Forest and Landscape Ecology
Publication type Article in professional journal
Publication year 2018
About In het regeerakkoord staat dat we in het landgebruik in 2030 3,5 miljoen ton CO2 per jaar minder moeten uitstoten of extra vastleggen. Dat zou samen met andere maatregelen in 2030 moeten leiden tot een reductie van bijna de helft van de uitstoot van 1990. Werk aan de winkel dus, ook voor de bos- en houtsector want meer en beter bos kan veel CO2 vastleggen. Het bosbeheer zal in de toekomst dus nog meer zijn gericht op klimaatdoelstellingen. We noemen dat klimaat-slim bosbeheer. In dit eerste artikel van een serie over klimaat laten we zien hoe klimaat-slim bosbeheer er in de praktijk uit zou kunnen zien.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.