Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 547540
Title Hogere zoutconcentratie leidt tot een verhoogde waterdoorlatendheid van de waterbodem
Author(s) Dijk, Gijs van; Nijp, J.J.; Metselaar, K.; Lamers, Leon P.M.; Smolders, Alfons J.P.
Source Stromingen : vakblad voor hydrologen 31 (2018)1. - ISSN 1382-6069 - p. 43 - 57.
Department(s) Soil Geography and Landscape
PE&RC
WIMEK
Soil Physics and Land Management
Publication type Article in professional journal
Publication year 2018
Abstract Door de combinatie van klimaatverandering (zeespiegelstijging en langere droogteperiodes) en ontwatering voor landbouw neemt de kans op stijgende zoutconcentratiesin het oppervlaktewater in laag Nederland toe. Hoewel bekend is dat dit chemische enfysische effecten kan hebben, is de interactie tussen fysische en biogeochemische processen onderbelicht gebleven. In dit artikel wordt een veldexperiment gepresenteerdwaarin de effecten van verhoogde zoutconcentraties op de combinatie van chemischeen fysische processen in een voormalig brak laagveen zijn bestudeerd. Met behulp vanbiogeochemische analyses en de omgekeerde boorgatmethode in de waterbodem wordtaangetoond dat een verhoogde zoutconcentratie in het oppervlaktewater kan leiden toteen verhoogde waterdoorlatendheid van de waterbodem.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.