Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 547799
Title Verslag Veldwerkplaats Ontwikkeling en behoud van gradiënten in het stuifzandlandschap, (dz11-b)
Author(s) Klein Lebbink, E.; Riksen, M.J.P.M.; Sparrius, L.; Nijssen, M.
Source Bosschap - 4 p.
Department(s) PE&RC
Soil Physics and Land Management
Publication type Research report
Publication year 2011
About Waar men in Nederland vroeger nog probeerde de ‘woeste zanden’ te ontginnen en bos aan te planten, willen natuurbeheerders tegenwoordig het stuifzandlandschap beschermen. Deze veldwerkplaats bracht deelnemers naar het Kootwijkerzand, met ongeveer 600 hectare het grootste stuifzandgebied van noordwest Europa. Inleider Erik Klein Lebbink vertelt dat het open zand hier echter de laatste jaren weer in omvang afnam. De beheerders namen daarom contact op met Michel Riksen, Laurens Sparrius en Marijn Nijssen die een onderzoek startten naar behoud van stuifzanden. De resultaten van hun experimenten zijn samengevat in een handleiding voor beheerders, en zijn ook relevant voor andere terreinen. Conclusies: de belangrijkste natuurwaarden van stuifzanden komen door gradiënten en deze behoud je het best door gefaseerd beheer. Onderzoek vooraf wel goed je terrein!
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.