Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 547825
Title Controlemethodiek Basisregistratie Topografie : Opzet van een methode voor de wettelijk vereiste externe controle op de kwaliteit van de BRT
Author(s) Storm, M.H.; Knotters, M.; Brus, D.J.
Source Wageningen : Alterra, Wageningen-UR - 35 p.
Department(s) Spatial Knowledge Systems
Alterra - Soil geography
Mathematical and Statistical Methods - Biometris
PE&RC
Publication type Research report
Publication year 2012
Abstract De eerste keer dat er een wettelijk verplichte audit van de Basisregistratie Topografie uitgevoerd moest worden was in 2011. Voor deze audit was reeds een Controleprotocol opgesteld door het Kadaster, maar dit gaf nog onvoldoende detail om een controle uit te voeren. Om die reden is een controlemethodiek opgesteld die te gebruiken is voor de audit. De methodiek richt zich enkel op de controle van het product TOP10NL, omdat dat op dit moment nog het enige product is dat valt onder de Basisregistratie Topografie. De controlemethodiek is zo opgezet, dat er voor elke objectklasse een uitspraak gedaan kan worden over de volgende vijf kwaliteitsaspecten: logische consistentie, positionele nauwkeurigheid, actualiteit, volledigheid en thematische nauwkeurigheid. De actualiteit kan bepaald worden aan de hand van de actualiteitskaart van het Kadaster. De andere kwaliteitsaspecten moeten gecontroleerd worden door controle van objecten. Omdat het niet mogelijk is om alle objecten te controleren is er een steekproefopzet beschreven. Per kwaliteitsaspect is vervolgens vastgelegd wat er tijdens de audit gecontroleerd moet worden en welke gegevens gerapporteerd worden. Daarbij worden de formules gegeven die gebruikt moeten worden om tot een juiste rapportage te komen.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.