Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 547988
Title Visuele boordeling vitaliteit Phytophthora infestans bladvlekken : betrouwbaarheid van visuele levend/dood beoordelingen van bladaantasting in aardappel
Author(s) Kessel, Geert; Topper, Corina; Evenhuis, Bert; Vossen, Jack
Source Bleiswijk : Stichting Wageningen Research, Wageningen Plant Research, Business unit BioInteracties en Plantgezondheid (Stichting Wageningen Research, Wageningen Plant Research, Business unit BioInteracties en Plantgezondheid rapport WPR-3740087100) - 21
Department(s) Biointeractions and Plant Health
OT Team Schimmels Onkr. en Plagen
Plant Breeding
Publication type Research report
Publication year 2018
Abstract In het kader van het teeltvoorschriften project (WPR-3740087100) van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit is onderzoek gedaan naar de betrouwbaarheid van visuele levend-dood waarnemingen aan Phytophthora bladvlekken in aardappel. Vanuit de voorschriften met betrekking tot verplichte bestrijding van Phytophthora infestans is het verplicht aantasting te bestrijden vanaf een vastgesteld aantastingsniveau. Dit niveau heeft betrekking op vitale P. infestans aantasting, gekwantificeerd middels visuele waarneming. Ook bij de introductie/voorlichting rondom Phytophthora resistente aardappelrassen wordt er, logischerwijs, op gewezen dat alleen levende/vitale Phytophthora bestreden hoeft te worden. Het is echter de vraag of het onderscheid tussen levende en dode Phytophthora bladvlekken en overgevoeligheidsreacties in het veld visueel op een betrouwbare manier gemaakt kan worden. Resistent en vatbaar plantmateriaal werd in het teeltseizoen 2018 uitgeplant in een onbespoten veldproef en wekelijks beoordeeld op aantasting. ’s Ochtends werden individuele bladvlekken gelabeld en visueel beoordeeld als levend of dood. ’s Middags werd deze waarneming herhaald. Daarnaast werden de gelabelde bladvlekken ’s middags geplukt t.b.v. een levend – dood beoordeling in het lab middels overnacht incuberen onder vochtige omstandigheden en een behandeling met alcohol. De resultaten laten zien dat met name de meest relevante beoordeling “dood” onbetrouwbaar is. Slechts 57% van de ochtendscores “dood” bleek correct terwijl 21% van de middagscores “dood” en 39% van de middagscore “dood” na alcohol behandeling correct waren. De betrouwbaarheid van de beoordeling nam af naarmate later op de dag beoordeeld werd en naarmate het resistentieniveau van het plantmateriaal toenam. De betrouwbaarheid van de beoordeling nam echter toe naarmate vitaliteit eenvoudiger waarneembaar was (“levende lesie zonder sporulatie” en “sporulerende lesie”).
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.