Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 548017
Title HappyHier: hoe gelukkig is men waar? : gegevensverzameling en bepaling van de invloedvan het type grondgebruik, deel II
Author(s) Vries, S. de; Nieuwenhuizen, W.; Meeuwsen, H.A.M.
Source Wageningen : Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu (WOt-technical report 132) - 58
Department(s) Regional Development and Spatial Use
Biodiversity and Policy
Publication type Research report
Publication year 2018
Abstract Dit onderzoek is uitgevoerd om de invloed van het type grondgebruik op hoe gelukkig mensen zich op een bepaald moment voelen te meten om zo rekenregels te formuleren waarmee het effect van ruimtelijke veranderingen en ingrepen op dit welbevinden is te kwantificeren. Daarbij gaat het met name om bebouwd gebied versus meer natuurlijke omgevingen, en om verschillen tussen de diverse typen natuurlijke omgeving. Om de gegevens te verzamelen, is een smartphone app ontwikkeld en uitgezet onder een groot publiek, waarbij mensen op locatie gevraagd werd aan te geven hoe ze zich voelden. Tijdens de periode van één mei tot 28 juli 2016 hebben 4318 unieke deelnemers gebruik gemaakt van de HappyHier app, dat wil zeggen ze hebben ten minste één vragenlijst op locatie ingevuld. In 2017 is het eerste deel van de analyses gerapporteerd, vooral gericht op verschillen in geluksgevoel per type omgeving (grondgebruik). In dit tweede deel wordt nader ingegaan op de representativiteit van de verzamelde gegevens, de tijd die men doorbrengt in de verschillende typen omgeving en de relatie tussen momentaan geluk en levenssatisfactie.---The aim of this research was to measure the influence the type of environment (land use) has on people’s reported happiness at a certain moment in time, with a view to formulating rules for quantifying the effect of spatial changes on wellbeing. The study focused on differences between built-up areas and more natural environments and between different types of natural environment. A smartphone app, called HappyHier, was developed for use by a broad sample population in the Netherlands, with push messages asking them to report how happy they felt at a certain moment. From 1 May to 28 July 2016, 4318 unique participants made use of the app, filling in at least one questionnaire on location. Part I of the report discussed the first part of the analysis, focusing mainly on differences in momentary happiness between different types of environment. Part II reports on the representativeness of the gathered data, the time spent in the diverse types of environment and the relationship between momentary happiness and life satisfaction.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.