Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 548083
Title De keerzijde van houtstook in open haarden en kachels
Author(s) Hein, L.G.
Source Milieu (2018)9. - ISSN 0920-2234 - p. 41 - 45.
Department(s) WIMEK
Environmental Systems Analysis
Publication type Article in professional journal
Publication year 2018
Keyword(s) biomass - biobased economy - wood - stoves - heat - bioenergy - biofuels
Categories Bioenergy
Abstract Het toenemende gebruik van conventionele open haarden en houtkachels levert geen bijdrage aan de
vermindering van de opwarming van de aarde. Voor het klimaat is het beter het huis te ver warmen
met de cv-ketel. Daarentegen leveren pelletkachels wel klimaatwinst ten opzichte van de cv-ketel.
Verder worden voor alle vormen van houtstook de gezondheidseffecten van fi jnstof uit deze bronnen,
zeker ook voor de stoker zelf, sterk onderschat. Een eerste, voorlopige inschatting is dat het stoken
van hout jaarlijks leidt tot 900 à 2700 voortijdige sterfgevallen in Nederland. Tenslotte lijken de emis-
sies van houtstook in de Nederlandse emissieregistratie sterk onderschat te worden. Aanvullende
maatregelen voor het tegengaan van het stoken van hout zijn wenselijk vanuit zowel gezondheids- als
klimaatperspectief.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.