Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 548102
Title Het belang van stadsnatuur
Author(s) Snep, R.P.H.; Zwarte, N. de; Graaf, Maaike de; Vergeer, P.; Vliegenthart, A.; Schimmel, I.
Source De Levende Natuur 117 (2016)4. - ISSN 0024-1520 - p. 169 - 170.
Department(s) Regional Development and Spatial Use
WIMEK
PE&RC
Plant Ecology and Nature Conservation
Publication type Article in professional journal
Publication year 2016
About Hoe veelzijdig het thema stadsnatuur is, blijkt wel uit de diverse artikelen in dit nummer. De stad bezit een grote diversiteit aan soorten, habitats en biotopen (de Baerdemaeker et al.), die soms als verlengstuk van het buitengebied gezien kunnen worden, maar veelal als een eigen stadsniche. Stadsnatuur vormt daarmee als het ware een eigen ecosysteem, die haar entiteit verdient door de verschillende, soms natuurlijke en anderzijds kunstmatige, landschapstypen, waarbinnen een breed scala aan soorten voorkomt. Binnen het stedelijk gebied heerst een enorme dynamiek en vinden er continue veranderingen plaats in de wijze waarop mensen de stad gebruiken. Natuur past zich doorgaans goed aan, zo goed dat enkele soorten het stedelijk gebied inmiddels als primair leefgebied beschouwen. Voor de meeste soorten betekent de stad echter vooral een nieuw, extra leefgebied, met eigen voor- en nadelen.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.