Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 548103
Title Stadsnatuur heeft de toekomst
Author(s) Snep, R.P.H.
Source De Levende Natuur 117 (2016)4. - ISSN 0024-1520 - p. 126 - 129.
Department(s) Regional Development and Spatial Use
WIMEK
Publication type Article in professional journal
Publication year 2016
About Als het om natuur in Nederland gaat, zijn we gewend achterom te kijken: vergeleken met de stand van de natuur ergens in de periode 1850-1950 beoordelen we de huidige natuur. Steevast komt daaruit naar voren dat het tegenwoordig slechter gaat met veel soorten (zie de Rode Lijsten) en dat we daar iets aan moeten doen (soortbeschermingsplannen). Hierbij ligt de focus op het buitengebied en richten het debat en inspanningen zich vaak op stoppen van de teloorgang aldaar. Maar er is ook nog natuur in de stad.... Veel van de soorten die in de stad voorkomen, zijn echter algemeen voorkomende soorten in Nederland. Bovendien is het aandeel plant- en diersoorten (beschermd en onbeschermd) dat ook echt van de stad afhankelijk is, gering (<5%) (Lahr et al., 2014). Het lijkt dan ook logisch dat er niet zoiets bestaat als een landelijke subsidie voor Stedelijk Natuurbeheer (vergelijkbaar met SNL agrarisch natuurbeheer). In dit artikel beargumenteer ik waarom aandacht voor stadsnatuur desondanks wel gewenst is, en geef ik handelsperspectieven over hoe om te gaan met stadsnatuur.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.