Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 548245
Title Wind op Zee : bepaling van de waarde van geplande windparkgebieden voor de visserij
Author(s) Mol, Arie; Oostenbrugge, Hans van; Röckmann, Christine; Hintzen, Niels
Source Wageningen : Wageningen Economic Research (Wageningen Economic Research nota 2019-011) - 31
Department(s) Performance and Impact Agrosectors
Green Economy and Landuse
Onderz. Form. D.
Publication type Research report
Publication year 2019
Abstract De ontwikkeling van windparken in de Noordzee heeft economische consequenties voor de visserij. In deze notitie is met behulp van de historische visserijpatronen in de periode 2010-2017 de waarde van de bestaande en geplande windmolenparkgebieden tot 2030 in het Nederlandse deel van de Noordzee voor de visserij bepaald. Daarbij is ook rekening gehouden met de cumulatieve effecten van andere ruimteclaims op de Noordzee op de waarde van deze gebieden. De visserij-activiteiten in de geplande windmolenparkgebieden droegen in de periode 2010-2017 gemiddeld 1.52 mln. euro per jaar bij aan de bruto toegevoegde waarde van de Nederlandse kottervisserij. Dit was 1,36% van de totale bruto toegevoegde waarde van de Nederlandse kottersector en 2,65% van de totale bruto toegevoegde waarde van de Nederlandse kottersector op het Nederlands Continentaal Plat (NCP). De bijdrage varieerde van 1,0 tot 2,5 mln. euro per jaar. Voor individuele schepen was de variatie van de bijdrage uit de geplande windmolenparkgebieden aan de inkomsten veel hoger (0-17%). Het toekomstig belang van de gesloten en te sluiten windmolenparkgebieden voor de visserij wordt mede bepaald door de toekomstige ontwikkelingen in ecologie van de Noordzee, de beleidsmatige en de sociaaleconomische context. Bij sluiting van alle geplande natuurgebieden en windmolenparken in zowel het Nederlandse deel als het buitenlandse deel van de Noordzee zal de bijdrage van de windmolengebieden aan de bruto toegevoegde waarde van de Nederlandse kottersector toenemen tot maximaal 1,57% en bij een 'harde Brexit' tot maximaal 1,93%. De waarde van de gebieden voor de visserij is niet gelijk aan het economisch effect van sluiting van de gebieden voor de visserij. Een nadere analyse van de gedragsveranderingen in de visserij bij sluiting van de gebieden en de resulterende effecten op de kosten en inkomsten is nodig om hier uitsluitsel over te kunnen geven. Gezien alle gebiedsbeperkingen en hun invloed op buitenlandse visserijen, is het daarbij van belang het internationale perspectief niet uit het oog te verliezen.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.