Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 548786
Title Onderzoekers en de informatiestroom : gedragspatroon van 13 landbouwkundige onderzoekers ten aanzien van gebruik en produktie van literatuur-informatie, en de mogelijkheden van ondersteuning door literatuuronderzoekers
Author(s) Lustgraaf, B. van de; Koster, L.M.
Source Wageningen : Pudoc - 21
Department(s) Centrum voor Landbouwpublicaties en Landbouwdocumentatie
Publication type Scientific book (author)
Publication year 1980
Keyword(s) documentatie - informatie - informatieontsluiting - literatuur - onderzoek - technieken - schrijven - publiceren - wetenschap - wetenschappelijk onderzoek - documentation - information - information retrieval - literature - research - techniques - writing - publishing - science - scientific research
Abstract Het onderzoek heeft ten doel de plaats van de onderzoeker in de informatiestroom nader te karakteriseren. Getracht is te bepalen, welke aspekten van het informatie verzamelen en verspreiden voor de onderzoeker in de praktijk van belang zijn. Tevens is nagegaan of er verschillen bestaan tussen de onderzoekers onderling. Dertien onderzoekers uit een instituut, het Instituut voor Plantenziektenkundig Onderzoek (IPO) te Wageningen, zijn ondervraagd over de wijze, waarop zij informatie verzamelen en verspreiden. Tevens werd de kwaliteit van de literatuurlijst van een van hun publikaties bestudeerd door de titels te vergelijken met de uitkomsten van een recherche verricht door een literatuuronderzoeker
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.