Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 548820
Title Afvalwater en suppletie van gietwater voor het glastuinbouwproject Kanaalzone Terneuzen
Author(s) Voogt, Wim; Maas, Bram van der
Source Wageningen : Wageningen UR Glastuinbouw (Nota / Wageningen UR Glastuinbouw 517) - 24
Department(s) Wageningen UR Greenhouse Horticulture
Publication type Research report
Publication year 2008
Abstract Vanuit Zeeland Seaports is de vraagstelling gekomen een berekening te maken van de hoeveelheid en samenstelling van het afvalwater uit de geprojecteerde glastuinbouwvestiging in de kanaalzone bij Terneuzen. Deze gegevens zijn nodig voor een haalbaarheidsstudie naar de afvalwaterverwerking van het tuinbouwcluster door Heros Sluiskil B.V., met daarbij de mogelijkheid voor teruglevering van het gezuiverde afvalwater aan het cluster. Daarnaast is er ter aanvulling op de in het cluster geprojecteerde hemelwateropvang, behoefte aan suppletiewater. Dit zou eventueel geleverd kunnen worden door het waterbedrijf Evides (industriewater afkomstig uit de Maas, opslag Biesbosch. Een andere mogelijkheid is levering van suppletiewater door Heros B.V. Bij teruglevering van het afvalwater aan de tuinbouw is in ieder geval een zuiveringsstap noodzakelijk is waarbij het afvalwater ontdaan wordt van overtollige zouten. Een RO (omgekeerde osmose) installatie is hiervoor de meest bruikbare optie. Door inzet van een hogere capaciteit is ook levering van suppletiewater van goede kwaliteit een mogelijkheid.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.