Staff Publications

  • external user (warningwarning)
  • Log in as
  • language uk
Record number 549076
Title Innoveren in bemesten
Author(s) Middelkoop, Jantine van
Source Innoveren in bemesten, Veeteelt februari 2019, 2019-02-18, Florus Pellekaan, http://edepot.wur.nl/471367
Department(s) Animal Nutrition
Publication type Media appearance
Publication year 2019
About De standaarden voor bemesten zijn al jaren hetzelfde. Maar met trends als beter benutbaar eiwit in ruwvoer en nieuwe beweidingssystemen komt ook bemesting in een ander perspectief te staan. De CBGV belegde er een themamiddag over in Nijkerk.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.