Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 549194
Title Kansen voor Kwelders
Author(s) Leeuw, C. de; Bakker, C.; Baptist, M.J.; Elschot, Kelly
Source Driebergen : Vereniging van Bos- en Natuurterreineigenaren, VBNE (Kennisblad Veldwerkplaats ) - 4 p.
Department(s) Onderzoeksformatie
Ecosystemen
Publication type Research report
Publication year 2018
About De slibhuishouding langs de Waddenzeekust is van groot belang voor zowel de natuur als voor de maatschappelijke functies van de kwelders. Zo geven voorspellingen aan dat de zeespiegel in de toekomst steeds sneller zal gaan stijgen. Kwelders groeien op de slibrijke randen van de Waddenzee. Ze hebben het vermogen om mee te groeien met de zee, doordat ze slib invangen en daardoor langzaam ophogen. Dat is van levensbelang voor het voortbestaan van kwelders bij een voortschrijdende zeespiegelstijging. Daarnaast zorgen kwelders voor golfreductie op dijken tijdens stormen en zijn ze een bron van biodiversiteit. Havens zijn het slib juist liever kwijt dan rijk: zij zijn bezinkplaatsen van overtollig slib, dat steeds verwijderd moet worden. In deze veldwerkplaats zijn de kansen bekeken om het transport van slib door de Waddenzee te benutten om kwelders te laten ophogen en havens minder snel vol te laten slibben. Dit gebeurde aan de hand van onderzoeksgegevens en op twee plaatsen in het veld langs de Friese kust: Noarderleech en Kwelder Westhoek.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.