Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 549245
Title Welke gevolgen heeft de landbouwparagraaf in het klimaatakkoord? Discussie Niscoo 28 feb 2019
Author(s) Lesschen, Jan Peter
Event Niscoo kennisbijeenkomst, Heerenveen, 2019-2-28/2019-2-28
Department(s) Sustainable Soil Use
Publication type Unpublished lecture
Publication year 2019
About Vragenronde en discussie tijdens de kennisbijeenkomst over CO2. Onderzoeker verbonden aan de WUR: Jan Peter Lesschen was de eerste spreker van de avond. Hij heeft meer dan 10 jaar onderzoekservaring op het gebied van milieu, landgebruik, landbouw, broeikasgasemissies en modelleren op regionale schaal. Zijn inleiding ging over de korte- en lange koolstof kringloop en de footprint. Hij gaf zijn visie op het vrijkomen van lachgas en de factoren die een werkelijke rol spelen bij de uitstoot van methaan. Wat weten wij wel, waar is onduidelijkheid over, en welke mogelijkheden zijn er? Erik Jansen was de tweede spreker en ging specifiek in op de problematiek veenweidegebied. Hij is innovatiemanager bij het Veenweideninnovatiecentrum in Zegveld en coördinator van een community of practice rond onderwaterdrainage bij het Nationaal Kennisprogramma Bodemdaling. Aan de hand van praktijkvoorbeelden liet hij zien welke maatregelen er zijn om broeikasgasemissies uit veenbodems te beperken. Hij put o.a. uit onderzoeken naar onderwaterdrainage, drukdrainage en natte teelten.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.