Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 549916
Title Samen leren om samen beter te beheren: case study : Een groepsgesprek over de waarde van water in de waterhouderij Walcheren, Zeeland
Author(s) Nikkels, M.J.; Sommeijer, M.; Klap, Vincent; Moerman, Tim; Arts, Marco
Source Water Governance (2019)1. - ISSN 2211-0224 - p. 50 - 53.
Department(s) Water Resources Management
Publication type Article in professional journal
Publication year 2019
About Het bepalen van de waarde van water is voor onderzoekers, beleidsmakers en gebruikers een moeilijke maar belangrijke opgave. In dit artikel illustreren we, aan de hand van een voorbeeld in de Waterhouderij in Walcheren, dat (en waarom) waardebepaling persoonlijk is, (deels) kwalitatief en verandert over tijd. We beargumenteren dat een veranderende en persoonlijke waarde van water belangrijke implicaties heeft voor beleid. In de Waterhouderij Walcheren onderzoeken acht agrariërs, in samenwerking met het waterschap, provincie en kennisinstellingen, de mogelijkheden om het watersysteem in hun werkgebied te optimaliseren en de waterbeschikbaarheid te vergroten. Door samen te werken en ervaring op te doen met lokale wateropslag, veranderde het perspectief van de deelnemende agrariërs en betrokken partijen. Op dit moment kijken de deelnemers hoe men kan samenwerken om gezamenlijk tot een gebiedsoplossing te komen. Hierbij is de persoonlijke bereidheid om te betalen voor water bepalend voor de (eventuele) gebiedsoplossing, terwijl er grote onderlinge verschillen bestaan over hoeveel (extra) water waard is en mag kosten. In het geval van de Waterhouderij zijn de agrarische bedrijfsvoering en het waterbeheer van het waterschap direct aan elkaar gelinkt. Een dialoog, toegespitst op het begrijpen van de (persoonlijke) redeneringen die achter het wel of niet investeren schuilen, maakt het mogelijk een breder scala aan oplossingen te verkennen, van elkaar te leren en gezamenlijk tot een gebiedsoplossing te komen.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.