Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 550181
Title Maden voor de vis! Dat is niet mis!
Author(s) Haenen, Olga
Source Maden voor de vis! Dat is niet mis!, Aquacultuur, nr. 1, p. 9-11, 2019-04-15, Jan-Willem Henfling, http://edepot.wur.nl/475670
Department(s) Bacteriology & Epidemiology
Publication type Media appearance
Publication year 2019
About Op 27 november 2018 aanvaardde Olga Haenen de functie van lector INVIS (Insecten en vis, gezond, duurzaam en veilig) aan de HAS te ’s-Hertogenbosch met een openbare les bijgewoond door een 100 tal belangstellenden uit het netwerk van de HAS, van INVIS, studenten en docenten van de HAS, collega’s van WUR, leden van de NGvA en uiteraard een van de redacteuren van Aquacultuur. Zij is formeel verbonden aan de HAS sedert 1 januari van dit jaar en blijft ook betrokken bij Wageningen Bioveterinary Research als hoofd van de afdeling ziekten van vis, schelp- en schaaldieren. Hier vatten wij de belangrijkste punten samen uit haar les, die een toekomstvisie presenteerde op de rol die insecten en insectenlarven kunnen of (volgens Haenen en collega’s) moeten gaan spelen in de voeding van vis, productiedieren, gezelschapsdieren en mensen en hoe dat doel bereikt gaat worden door de inzet van de HAS en haar partners.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.