Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 550183
Title Bomen planten, combineren met landbouw, wat mag ik?
Author(s) Vijn, M.P.; Selin Norén, Isabella
Source Ekoland 39 (2019)4. - ISSN 0926-9142 - p. 26 - 27.
Department(s) OT Team Economie en Nematoden
Publication type Article in professional journal
Publication year 2019
About U bent agrarisch ondernemer en wilt bomen planten op uw bedrijf. Niet één boom maar een hele rij, of vele rijen, in combinatie met akkerbouw of grasland. Eén van de grootste obstakels die u er mogelijk van weerhoudt om bomen te planten is de onduidelijkheid rondom de wet- en regelgeving. De huidige regels zijn niet ingericht om agroforestry te ondersteunen waardoor het een ingewikkelde zaak lijkt.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.