Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 550232
Title Medicinaal gebruik van zeewier
Author(s) Bernard, Miriam; Tonk, Linda
Source Wageningen Marine Research - 2 p.
Department(s) Onderz. Form. I.
Publication type Brochure
Publication year 2019
About Zeewier heeft een lange traditie van medicinaal gebruik in Azië. Ook in Europa werd zeewier al door de Romeinen gebruikt om wonden en brandwonden te behandelen. Zeewier is een veelbelovende bron van nieuwe bioactieve stoffen met gezondheid bevorderende eigenschappen die niet in terrestrische planten worden aangetroffen. Sommige stoffen uit zeewier, zoals alginaat, zijn al gangbaar in de medicinale wereld, bijvoorbeeld als bindmiddel in tabletten of bij wondverzorging. Daarnaast zijn er sterke aanwijzingen dat bepaalde stoffen in zeewier ook directe gezondheid bevorderende effecten hebben. Deze effecten zijn in talrijke in vitro en in vivo dierstudies behandeld, maar studies met proefpersonen zijn schaars. Deze factsheet geeft een overzicht van de voorgestelde toepassingen van bioactieve stoffen in zeewier voor medicinale doeleinden met nadruk op soorten die in de Noordzee kunnen worden gecultiveerd, maar moet derhalve niet worden opgevat als een medisch advies.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.