Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 550289
Title Referentiemeetnet terreincondities : actualisatie & uitbreiding
Author(s) Kieskamp, A.A.M.; Hommel, P.W.F.M.; Wijhe, P. van
Source Ede : Coöperatie Unie van Bosgroepen - 42
Department(s) Vegetation, Forest and Landscape Ecology
Publication type Research report
Publication year 2019
Abstract Het doel van dit project is een kader te ontwikkelen voor het uitbreiden en actualiseren van het Referentiemeetnet. Dit kader bestaat uit de volgende onderdelen: 1. Een overzicht van prioritaire vegetatietypen waarvoor referentiepunten gewenst zijn om actuele kennisvragen nu en in de toekomst te kunnen beantwoorden. Daarbij wordt niet alleen gekeken naar optimaal ontwikkelde voorbeelden, maar ook naar vegetaties die kennis kunnen opleveren over de bandbreedte van abiotische condities waarbinnen gewenste vegetaties kunnen voorkomen. 2. Een protocol om meetlocaties op basis van een vegetatieopname eenduidig en navolgbaar toe te delen aan een vegetatietype, zodat duidelijk is welk vegetatietype een meetpunt representeert. 3. Een overzicht van kansrijke bestaande meetlocaties die mogelijk geschikt zijn als Referentiemeetpunt, waarmee het beheer van de meetpunten breder verdeeld kan worden over terrein beherende organisaties en provincies.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.