Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 550363
Title Agroforestry biedt grote kansen voor de Nederlandse landbouw
Author(s) Sukkel, W.
Source Wageningen : Wageningen University & Research
Department(s) OT Team Bedrijfssyst.onderz./Bodemkwaliteit
Publication type Web page aimed at a professional audience
Publication year 2018
Abstract Met ons gangbare landbouwsysteem bevinden we ons op een dood spoor. Door het gebrek aan gewasdiversiteit en onvoldoende overlevingskansen voor natuurlijke vijanden, zijn onze gewassen veel minder weerbaar tegen ziekten en plagen geworden. De sector kan niet blijven leunen op pesticiden als basis voor de beheersing van ziekten en plagen, omdat de overheden het gebruik hiervan serieus aan banden leggen. We moeten naar andere landbouwsystemen toe, systemen die ruimte bieden voor biodiversiteit en weerbaardere gewassen.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.