Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 550456
Title Het Online debat over de Oostvaardersplassen : De invloed van sociale media op natuurbeheer
Author(s) Mattijssen, T.J.M.; Breman, B.C.; Stevens, T.M.
Source Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde 36 (2019)1. - ISSN 0169-6300 - p. 4 - 13.
Department(s) Green Economy and Landuse
Regional Development and Spatial Use
Strategic Communication
Publication type Refereed Article in a scientific journal
Publication year 2019
About Op het internet vonden het afgelopen jaar ongewoon heftige discussies plaats rondom de Oostvaardersplassen: voor- en tegenstanders roerden zich massaal op sociale media. De invloed hiervan beperkt zich al lang niet meer tot het digitale domein, het online debat heeft ook invloed op de offline praktijk van natuurbeheer en -beleid. In dit artikel gaan we in op de vraag hoe het maatschappelijk debat en de besluitvorming rondom de Oostvaardersplassen is beïnvloed door sociale media en wat dit betekent.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.