Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 550583
Title ‘Beperkte scope’ natuurlijke vijanden vraagt om geïntegreerde actie. Positieve neveneffecten breedwerkende groene middelen.
Author(s) Messelink, G.J.; Douma, Jenette
Source ‘Beperkte scope’ natuurlijke vijanden vraagt om geïntegreerde actie : positieve neveneffecten breedwerkende groene middelen, Onder Glas, jrg. 16 nr. 2, p. 15-17, 2019-03-04, Ank van Lier, https://edepot.wur.nl/475044
Department(s) GTB Gewasgez. Bodem en Water
Publication type Media appearance
Publication year 2019
About Veel natuurlijke vijanden zijn selectief als het om voedsel gaat; ze eten vaak slechts één of enkele van de plagen die in kassen voorkomen. Om plagen onder de duim te houden, moet een geïntegreerde bestrijdingsstrategie daarom gebaseerd zijn op meerdere pijlers. Met name in de sierteelt liggen nog uitdagingen op dit vlak. Maar ook de zoektocht naar breder inzetbare predatoren biedt wellicht soelaas.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.