Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 550587
Title Onderzoeksresultaten maken weg vrij voor recirculatie in cymbidium. Probleem natriumgevoeligheid minder groot dan telers dachten
Author(s) Kromwijk, Arca
Source Onderzoeksresultaten maken weg vrij voor recirculatie in cymbidium. Probleem natriumgevoeligheid minder groot dan telers dachten, Onder glas, jrg. 16 nr. 1 p. 22-23, 2019-01-29, Ank van Lier, http://edepot.wur.nl/471397
Department(s) GTB Teelt & Gewasfysiologie
Publication type Media appearance
Publication year 2019
About De natriumgevoeligheid van cymbidium vormt geen belemmering voor het hergebruik van drainwater. Dat is de belangrijkste conclusie uit een onderzoek uitgevoerd op verzoek van de gewascoöperatie Snijcymbidium. De natriumophoping kan weliswaar tot problemen leiden, maar in de praktijk blijft het gehalte onder de kritische grens. Advies aan telers is wel om te allen tijde alert te blijven.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.