Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 550606
Title Effecten van ammoniak reducerende maatregelen in bedrijfsverband : Scenariostudie voor proeftuin Natura 2000 in veenweidegebied
Author(s) Evers, Aart; Haan, Michel de; Migchels, Gerard; Joosten, Leo; Leeuwen, Marieke van
Source Wageningen : Wageningen Livestock Research (Wageningen Livestock Research rapport 1161) - 32
Department(s) Livestock & Environment
Publication type Research report
Publication year 2019
Abstract Voor een intensief en extensief melkveebedrijf op veengrond zijn verschillende ammoniak reducerende maatregelen doorgerekend. Het uitkopen van bedrijven om de ammoniakuitstoot te verminderen brengt grote kosten met zich mee. Een andere mogelijkheid om de ammoniakuitstoot te verminderen is het aanpassen van de stal. Stalaanpassingen leiden over het algemeen tot een forse reductie van de ammoniakuitstoot, maar ook tot een aanzienlijke daling van het inkomen. Veelal zijn managementmaatregelen kosten-effectiever en in veel gevallen leiden ze zelfs tot een verbetering van het inkomen. Wanneer maatregelen gecombineerd worden, kan de ammoniakuitstoot verminderd worden met maximaal 40 tot 50% zonder dat dit grote negatieve gevolgen voor het inkomen heeft.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.