Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 550812
Title Financieel inzicht van Nederlanders
Author(s) Antonides, G.; Groot, I.M. de; Raaij, W.F. van; Heijkant, M.E.J. van den
DOI https://doi.org/10.17026/dans-24h-apue
Department(s) Urban Economics
Publication type Dataset
Publication year 2007
Keyword(s) financiële motivaties - financiële kennis - financieel gedrag - financiële producten - sparen - spaargedrag
Toponym Nederland
Abstract Survey uitgevoerd in het najaar van 2007 in opdracht van CentiQ - Ministerie van Financien, onder een steekproef van 4280 Nederlandse autochtone en allochtone consumenten van 18 jaar en ouder, met betrekking tot hun financieel gedrag. Het bestand bevat financiele gedragsvariabelen, die te maken hebben met zelf-gerapporteerd gedrag van de respondenten, zoals hoe zij financieel kunnen rondkomen, de mate van overzicht van de financien, en de manier waarop wordt gespaard. Het bestand bevat tevens een aantal socio-demografische variabelen. Het Plaform CentiQ werd opgericht in 2006 en heeft als doelstelling het financieel inzicht van consumenten te verhogen. Partners van het platform zijn een aantal ministeries (Financien, Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Onderwijs, Cultuur en Wetenschap), banken, verzekeraars, financieel adviseurs, consumentenorganisaties en enkele universiteiten. De vragenlijst die voor dit onderzoek is gebruikt, is ontwikkeld door het ITS, Radboud Universiteit te Nijmegen, in samenwerking met de leden van de Projectgroep Onderzoek van CentiQ. De concepten en vragen zijn voor een deel overgenomen uit eerder onderzoek. Vragen uit eerder buitenlands onderzoek zijn vertaald en aangepast aan de Nederlandse situatie. Het veldwerk werd uitgevoerd door Bureau Veldkamp.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.