Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 550821
Title Pachtnormen 2019 : Berekening hoogst toelaatbare pachtprijzen voor los land, agrarische bedrijfsgebouwen en agrarische woningen
Author(s) Silvis, H.J.; Meer, R.W. van der; Voskuilen, M.J.
Source Wageningen : Wageningen Economic Research (Wageningen Economic Research rapport 2019-052) - ISBN 9789463439695 - 25
Department(s) Performance and Impact Agrosectors
Green Economy and Landuse
Publication type Research report
Publication year 2019
Abstract In opdracht van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft Wageningen Economic Research de hoogst toelaatbare pachtprijzen voor 2019 berekend conform de uitgangspunten van het Pachtprijzenbesluit 2007. In negen van de veertien pachtprijsgebieden zijn de nieuwe normen hoger dan de pachtnormen 2018. De toename ligt op zo’n 4 à 5% in de pachtprijsgebieden met een gemengd karakter tot 10 à 17% in gebieden met veel melkveehouderij (Noordelijk weidegebied, Hollands/Utrecht weidegebied, Oostelijk veehouderijgebied en Centraal veehouderijgebied). In de gebieden met veel akkerbouw zijn de pachtnormen gedaald, uiteenlopend van -9% in de Veenkoloniën en Oldambt tot -38% in het Zuidwestelijk akkerbouwgebied.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.