Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 550847
Title Resultaten van het Rijkswaterstaat JAMP2017 monitoringsprogramma van bot (Platichthys flesus L.) : biologische en chemische gegevens van JAMP Bot
Author(s) Sneekes, A.C.; Barneveld, E. van
Source IJmuiden : Wageningen Marine Research (Wageningen Marine Research rapport C045/18) - 47
Department(s) Onderz. Form. B.
Onderzoeksformatie
Publication type Research report
Publication year 2019
Abstract In opdracht van Rijkswaterstaat zijn in 2017 door Wageningen Marine Research werkzaamheden uitgevoerd in het kader van het Joint Assessment and Monitoring Program van de OSPARCOM. De werkzaamheden betreffen het vangen van botten ten behoeve van de vaststelling van aandoeningen (visziekten), het prepareren van (onderdelen van) botten voor en het uitvoeren van chemische contaminantanalyse. Tot de werkzaamheden behoort ook het verrichten van een aantal veldwaarnemingen. De verzamelde gegevens en analyse-uitkomsten worden aangeleverd in dit rapport. In 2017 is het chemisch onderzoek uitgevoerd op de locaties Kustzone Noordwijk, Westerschelde en Eems-Dollard en het visziekte onderzoek op de locaties Westerschelde en Eems-Dollard. De werkzaamheden zijn volgens protocol uitgevoerd. Het percentage visziekten was hoger dan voorgaande jaren, voornamelijk veroorzaakt door leverworm. De gehalten aan contaminanten zijn vergelijkbaar met voorgaande jaren. De resultaten van deze opdracht zijn in tabelvorm als bijlagen achter in dit rapport bijgevoegd.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.