Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 550860
Title Vissen bij wisselend tij : een notitie over de (cumulatieve) sociaaleconomische effecten van ontwikkelingen die invloed hebben op de Nederlandse kottervisserij
Author(s) Mol, A.; Zaalmink, B.W.; Steins, N.A.; Kraan, M.L.
Source Wageningen : Wageningen Economic Research (Wageningen Economic Research nota 2019-063) - 17
Department(s) Performance and Impact Agrosectors
Innovation- and Risk Management and Information Governance
Onderz. Form. D.
Regional center Yerseke
Environmental Policy
Publication type Research report
Publication year 2019
Abstract Naar aanleiding van het rapport ‘Wind op zee’ (Mol et al. 2019) is de vraag gesteld of en hoe de huidige ontwikkelingen, waar de visserijsector mee te maken heeft (Brexit, aanlandplicht en het intrekken van de pulsontheffingen), invloed hebben op de economische waarde voor de visserij in de windparkgebieden en hoe deze ontwikkelingen elkaar beïnvloeden. In deze notitie worden deze interacties kwalitatief omschreven. Daarnaast worden aanbevelingen gedaan om tot een kwantitatieve berekening van de economische gevolgen te komen door middel van het bepalen van scenario’s en het bouwen van een model.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.