Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 551062
Title Tussenevaluatie van de nota Duurzame Oogst, Gezonde Groei: Deelproject Economie: Rapport Naleving
Author(s) Stokkers, Robert; Verstand, Daan
Source Wageningen : Stichting Wageningen Research, Wageningen Plant Research, Business unit Open Teelten (Stichting Wageningen Research, Wageningen Plant Research, Business unit Open Teelten rapport 789) - 31
Department(s) Innovation- and Risk Management and Information Governance
OT Team Economie en Nematoden
Publication type Research report
Publication year 2019
Abstract Deze evaluatiestudie gaat na in hoeverre de naleving van wet- en regelgeving van het gewasbeschermingsbeleid is verbeterd of tenminste op het niveau van 2014 is gebleven. Dat is gedaan op basis van NVWA nalevingsrapporten. Uit deze analyse blijkt dat in één sector een significante verbetering van de naleving is opgetreden, terwijl er in een andere sector een significante verslechtering heeft plaatsgevonden. Omdat er in een aantal sectoren maar één NVWA nalevingsrapport in de evaluatieperiode (2012-2018) is verschenen, kan er geen vergelijking gemaakt worden en wordt er in dit rapport dus niet aangegeven of de naleving verbeterd of verslechterd is.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.