Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 551063
Title Tussenevaluatie van de nota Duurzame Oogst, Gezonde Groei : Deelproject Economie: rapport Knelpunten
Author(s) Sporenberg, Piet; Verstand, Daan; Beerling, Ellen
Source Wageningen : Stichting Wageningen Research, Wageningen Plant Research, Business unit Open Teelten (Stichting Wageningen Research, Wageningen Plant Research, Business unit Open Teelten rapport 787) - 31
Department(s) OT Team Schimmels Onkr. en Plagen
OT Team Economie en Nematoden
GTB Gewasgez. Bodem en Water
Publication type Research report
Publication year 2019
Abstract De nota Gezonde Groei Duurzame Oogst (2013-2023) richt zich op het verduurzamen van de gewasbescherming, waarin het behoud van het economisch perspectief van telers centraal staat. Dit rapport toont de resultaten van de knelpunten analyse over de periode 2010-2016 van de akkerbouw, vollegrondsgroente, uitgangsmaterialen, glastuinbouw, fruitteelt, bloembollen en boomkwekerij in de tussenevaluatie van de nota. Uit deze analyse blijkt dat het aantal knelpunten in algemene zin toeneemt, maar er grote variaties bestaan door de wijze van verzamelen en registreren van de knelpunten. In dit rapport is gebruikt gemaakt van de Dringend Vereist Gewasbescherming (DVG), artikel 38 en prioriteit 1 problemen geïdentificeerd door de Coördinatoren Effectief Middelenpakket (CEMP). De gestelde doelen van knelpunten reductie zoals genoemd in de nota worden naar verwachting niet gehaald.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.