Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 551603
Title Fosfaatexcretie van mini-vleeskuikenmoederdieren van trager groeiende vleeskuikens
Author(s) Emous, R.A. van
Source Wageningen : Wageningen Livestock Research (Wageningen Livestock Research rapport 1174) - 16
Department(s) Animal Nutrition
Publication type Research report
Publication year 2019
Abstract In de Uitvoeringsregeling van de meststoffenwet is geen specifieke categorie beschikbaar voor mini-moederdieren, die aan het einde van de productieperiode minder dan 2,4 kg wegen, van trager groeiende vleeskuikens, waardoor geen recht wordt gedaan aan deze categorie. De Stuurgroep (Opfok)Vermeerdering van LTO/NOP en NVP heeft daarom Wageningen Livestock Research gevraagd om meer inzicht te genereren in de fosfaatexcretie van mini-moederdieren van trager groeiende vleeskuikens (inclusief hanen). Dit kan als bron dienen voor het implementeren van een specifieke diercategorie. Uit de berekeningen die in deze studie zijn uitgevoerd blijkt dat de P-excretie voor mini-moederdieren van trager groeiende vleeskuikens inclusief hanen, reguliere ouderdieren en ouderdieren van legkippen respectievelijk 130, 205 en 165 gram per dierjaar bedraagt. De fosfaatexcretie is respectievelijk 0,30, 0,47 en 0,38 kg per dierjaar. Het lijkt daarom gerechtvaardigd dat voor de mini-moederdieren van trager groeiende vleeskuikens een specifieke diercategorie ingesteld wordt in de Uitvoeringsregeling van de meststoffenwet.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.