Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 551714
Title Softwaretool voor de blootstelling aan mengselsvan pesticide residuen in groenten en fruit : Rapportage project Impactanalyse Pesticiden Groenten en Fruit (IPGF)
Author(s) Lenthe, Marco van; Voet, Hilko van der; Meewisse, Astrid
Source Wageningen : Wageningen University & Research, Biometris (Wageningen University & Research, Biometris rapport 44) - 41
Department(s) Biometris
Publication type Research report
Publication year 2019
Abstract Er is een web-portaal gebouwd dat de gebruikers in staat stelt Food Compass monitoring data te combineren met gegevens van de Nederlandse Voedsel Consumptie Peiling volgens moderne probabilistische rekenmethoden conform aanbevelingen van EFSA en het EU project Acropolis. Het cumulatieve risico, dat in eerste instantie vastgesteld wordt op populatieniveau en gebaseerd is op consumptie van alle voedingsmiddelen, wordt vertaald naar een effectieve residubewaking van afzonderlijke partijen groente en fruit zoals wenselijk in de residubewaking van Food Compass
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.